شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
ساخت بویلرهای 120 تن بخار در ساعت
تاریخ شروع پروژه : Thursday, November 15, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 طراحی پایه و مکانیکی،تهیه و تامین مواد خام و مصرفی و تجهیزات ، حمل و ساخت بویلرها در شرکت صنایع آذرآب می باشد. فدرصد پیشرفت پروژه
: در دست اجرا
1386/11/11
1396/10/11
کار فرما
پتروشیمی کاویان