شرکت صنایع آذرآب|امور سهامداران

امور سهامداران

سهامدار گرامی :

ضمن سپاس و گرامی داشتن حضور شما در سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع اذرآب به استحضار می رساند این سامانه جهت ارایه خدمات مناسب و در خور شان سهامداران شرکت صنایع آذرآب در شبکه اینترنت طراحی گردیده است
*  شما سهامدار گرامی می توانید در بخش اطلاعات سهامدار که با ورود رمز سهامدار فعال می گردد، بطور کلی خلاصه‌ای از وضعیت سهام و مطالبات خود را ملاحظه فرمایید و در صورت نیاز با مراجعه به صفحات تفضیلی اطلاعات، اطلاعات هویتی و ارتباطی، گردش تعدادی (درصورت انتقال)، گردش ریالی مطالبات (درصورت انتقال)، گواهینامه های حق تقدم، وضعیت برگه های سهام و صورتحساب محاسبات سود آخرین دوره مالی محاسبه شده خویش را مشاهده کرده و قادر می باشید اطلاعات شناسنامه‌ای، ارتباطی و مشخصات حساب بانکی خود را اصلاح یا تکمیل نمایید.
*  نام کاربری شما قسمت عددی کد بورسی ورمز عبور شما کد بورسی شما میباشد.

*  جهت ارتباط بیشتر با شرکت، همچنین تسهیل کار کارشناسان امور سهام در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی، ارتباطی و سایراطلاعات خود اقدام فرمائید.

Http://Saham.azarab.ir