راه اندازی بویلرهای 160تنی دهخدا
راه اندازی تعداد2دستگاه بویلر به ظرفیت 160تن بخار در ساعت جهت سایت نیشکر دهخدا واقع در منطقه هفت تپه خوزستان فدرصد پیشرفت پروژه در مرحله انتهایی نصب
در دست اجرا
1386/11/11
1395/12/15
کار فرما
صنایع نیشکر
موقعیت جغرافیایی
منطقه هفت تپه خوزستان