شرکت صنایع آذرآب|اخبار|مناقصات و مزایده ها

فهرست مناقصات

فهرست مزایده ها

 

آگهی مزایده شماره چهار سال 1403

 

دستگاه های مازاد

شرکت صنایع آذرآب در نظر دارد نسبت به فروش دستگاه های مازاد(ژنراتور، ماشین تراش، ماشین کاروسل) موجود در انبار کارخانه اقدام نمایدلذا از خریداران محترم حقیقی و حقوقی دعوت می‌شود از تاریخ 26 خرداد 1403 تا 6 تیر 1403 به آدرس: اراک، میدان صنعت شرکت صنایع آذرآب مراجعه و ضمن بازدید اقلام مذکور، نسبت به دریافت و تکمیل فرم پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
همچنین خریداران محترم می‌توانند اسناد مزایده را از طریق آدرس www.azarab.ir، قسمت اخبار و زیر شاخه اسناد مزایده دریافت نمایند.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر ۰۸۶۳۳۴۵۰۷۰۷

 

روابط عمومی و صنعتی شرکت صنایع آذرآب

مزایده شماره 4 مزایده شماره 4

 

 

 

 

آگهی مزایده شماره پنج سال 1403

دستگاه های مازاد

شرکت صنایع آذرآب در نظر دارد نسبت به فروش اقلام مازاد (لوله فایبرگلاس، فیتینگ و لوله چدنی، عایق پشم سنگ، کابل برق و ابزار دقیق) موجود در انبار کارخانه اقدام نمایدلذا از خریداران محترم حقیقی و حقوقی دعوت می‌شود از تاریخ 09 تیر 1403 تا 19 تیر 1403 به آدرس: اراک، میدان صنعت شرکت صنایع آذرآب مراجعه و ضمن بازدید اقلام مذکور، نسبت به دریافت و تکمیل فرم پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
همچنین خریداران محترم می‌توانند اسناد مزایده را از طریق آدرس www.azarab.ir، قسمت اخبار و زیر شاخه اسناد مزایده دریافت نمایند.

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر  ۰۸۶۳۳۴۵۰۷۰۷

روابط عمومی و صنعتی شرکت صنایع آذرآب