اخبار

عضویت آذرآب در کنسرسیوم توسعه اقتصادی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی و صنعتی شرکت صنایع آذرآب، کنسرسیوم توسعه اقتصادی امیرکبیر در راستای برقراری توسعه روابط اقتصادی صنایع استان با حضور صنایع بزرگ صنعتی استان مرکزی تشکیل شده است.

کنسرسیوم توسعه اقتصادی امیرکبیر در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب شکل گرفته و شرکت مادرتخصصی صنایع آذرآب با توجه به پتانسیل و ظرفیت های ویژه ای که دارد به عنوان عضو اصلی نقش ایفا می نماید.

در حاشیه برگزاری سی و دومین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک و  با حضور دکتر علی آبادی وزیر صمت و اعضای کنسرسیوم توسعه اقتصادی امیرکبیر استان مرکزی از تندیس آن نیز رونمایی شد.

تقویت توان تکنولوژیک درجهتِ خوداتکائی داخلی وکاهش وابستگی ‏کشور جزو اهداف مشترک شرکت صنایع آذرآب و این کنسرسیوم می باشد.