سهامداران

    لیست سهامداران شرکت صنایع آذرآب در تاریخ 20 فروردین ماه 1402 
 نام    نام خانودگی / شرکت  کد بورسی   مانده تعدادی   درصد
   ساخت و بهره برداری انرژی نوین(سبانوین)
   4755012019  26.23
 عبدالرضا  شیرالی  شیر28589  821449608  4.53
   صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی  صند00338  613794250  3.39
   صندوق سرمایه گذاری ا.ب.آرمان اندیش BFM
 BFM00050  502016215  2.77
   بانک سپه
 بان00015  347770760  1.92
   شرکت فنی ومهندسی جنوب تاسیسات(سهامی خاص)  شرک14534  284759183  1.57
 مهدی  عباسی اصل
 عبا50255  271991400  1.50
 پارسا صمدیان  صمد04914  187400000 1.03

  سایر سهامداران    10342281565  57.06
   جمع:    18126475000  100