پروژه ها

تاریخ شروع پروژه : Thursday, November 15, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 طراحی پایه و مکانیکی،تهیه و تامین مواد خام و مصرفی و تجهیزات ، حمل و ساخت بویلرها در شرکت صنایع آذرآب می باشد. فدرصد پیشرفت پروژه [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه ساخت قطعات و تجهیزات هارپ ها و درامها و خمکاری لوله ها و ساخت کیسینگ و داکت و fining [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Tuesday, November 22, 2005 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه پتروشیمی مبین [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه نیروگاه شهید رجائی [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا پالایشگاه اراک [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اتمام کارون 3-کارون4-سیمره-مسجد سلیمان [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه پایان یافته [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه پایان یافته [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه پایان یافته [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اتمام کربن استیل و استنلس استیل [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه پایان یافته [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه پایان یافته [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه پایان یافته [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه بویلر 90 تنی [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا ساخت بویلرهای160 تنی [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا ساخت بویلرهای 120 تنی [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا ساخت ونصب و راه اندازی بویلر 350 تنی [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا بویلر 227 تنی [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اتمام نصب ساخت تجهیزات سیمان [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه پایان یافته ساخت بدنه کوره [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اتمام کربن استیل و استنلس استیل [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Friday, November 18, 2011 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Thursday, July 23, 2009 تاریخ پایان پروژه : Monday, September 19, 2011 فدرصد پیشرفت پروژه درمرحله نصب میباشد [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Monday, April 21, 2008 تاریخ پایان پروژه : Wednesday, September 14, 2011 فدرصد پیشرفت پروژه در مرحله نصب میباشد [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Sunday, December 13, 2009 تاریخ پایان پروژه : Wednesday, September 14, 2011 فدرصد پیشرفت پروژه مراحل شروع نصب [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Monday, January 04, 2010 تاریخ پایان پروژه : Wednesday, September 14, 2011 فدرصد پیشرفت پروژه مراحل شروع نصب [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Monday, March 21, 2011 تاریخ پایان پروژه : Wednesday, September 14, 2011 فدرصد پیشرفت پروژه اتمام نصب [ ادامه... ]
طراحی ،بازرگانی ،ساخت و راه اندازی تعداد4دستگاه بویلر 160تن بخاردر ساعت جهت سایت NGLخارک که واقع در جزیره خارک میباشد. فدرصد پیشرفت پروژه [ ادامه... ]
طراحی ،بازرگانی ،ساخت و راه اندازی تعداد6دستگاه بویلر به ظرفیت 160تن بخار در ساعت جهت سایت پالایشگاه 24&23&22پارس جنوبی واقع در عسلویه فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا [ ادامه... ]
طراحی ،بازرگانی ،ساخت ،نصب و راه اندازی تعداد 6دستگاه بویلر به ظرفیت 160تن بخاردر ساعت جهت سایت پالایشگاه گاز فاز19پارس جنوبی فدرصد پیشرفت پروژه در مرحله ساخت [ ادامه... ]
طراحی ،ساخت ،نصب و راه اندازی تعداد 2دستگاه بویلر با ظرفیت 227تن بخار در ساعت جهت افزایش ظرفیت پلایشگاه شازند -اراک فدرصد پیشرفت پروژه اتمام ساخت [ ادامه... ]
طراحی ،بازرگانی، ساخت،نصب وراه اندازی تعداد3دستگاه بویلر یه ظرفیت275تن بخار در ساعت جهت سایت پالایشگاه ستاره خلیج فارس واقع در بندر عباس فدرصد پیشرفت پروژه در مرحله ساخت [ ادامه... ]
راه اندازی تعداد2دستگاه بویلر به ظرفیت 160تن بخار در ساعت جهت سایت نیشکر دهخدا واقع در منطقه هفت تپه خوزستان فدرصد پیشرفت پروژه در مرحله انتهایی نصب [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا [ ادامه... ]
تاریخ شروع پروژه : Saturday, April 08, 2006 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه 88272 [ ادامه... ]