شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
بویلرهای سیکل ترکیبی مسبا
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه ساخت قطعات و تجهیزات هارپ ها و درامها و خمکاری لوله ها و ساخت کیسینگ و داکت و fining
: در دست اجرا
1386/11/11
1395/12/15
کار فرما
شرکت مسبا