شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
مخازن تحت فشار پارس جنوبی فاز 9و10
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اتمام کربن استیل و استنلس استیل
: در دست اجرا
1386/11/11
1395/12/15
کار فرما
شرکت مهندسی صنایع نفت و LG
موقعیت جغرافیایی
عسلویه