شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
بویلر120تنی پتروشیمی کاویان
تاریخ شروع پروژه : Monday, April 21, 2008 تاریخ پایان پروژه : Wednesday, September 14, 2011 فدرصد پیشرفت پروژه در مرحله نصب میباشد
: در دست اجرا
1390/06/23
1395/12/15
کار فرما
پتروشیمی کاویان
موقعیت جغرافیایی
پتروشیمی کاویان