اخبار

ارسال نخستین مخزن فراورش مرکزی CTEP طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

ارسال نخستین مخزن فراورش مرکزی CTEP طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

ارسال نخستین مخزن فراورش مرکزی CTEP طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی
ارسال نخستین مخزن فراورش مرکزی CTEP طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی اکنون شرکت صنایع آذرآب، طراحی و ساخت 36 عدد از مخازن تحت فشار این میدان نفتی را به عهده دارد این مخازن مربوط به چهار EPC مختلف از جمله CTEP می باشد. از این 36 عدد مخزن 20 عدد آن ساخته شده و به سایت میدان نفتی ارسال گردیده است و بقیه با پیشرفت پروژه بالای 85 درصد در حال تکمیل می باشند . ازجمله یکی از مهمترین بخشها در این میدان نفتی بخش فراورش مرکزی می باشد که در آن طی فرایندی آب نمک و رسوبات از نفت خام جدا شده و سطح سولفور به منظور صادرات تنظیم می گردد، به همین دلیل مخازن مربوط به این بخش شرایط بسیار بحرانی از نظر خوردگی را داشته و مهمترین مخازن این بخش مخازن مربوط به production separator می باش، هم اکنون یکی از این مخازن با قطر 5 متر و طول 30 متر و وزن 240 تن، برای اولین بار در ایران و در بخش پروژه های نفت و گاز آذرآب تکمیل گردیده و در حال ارسال به سایت می باشد .

ارسال نخستین مخزن فراورش مرکزی CTEP طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

 

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

میدان نفتی آزادگان درجنوب غربی ایران، در 80 کیلومتری غرب اهواز و در نزدیکی شهر سوسنگرد و در مجاورت مرز ایران و عراق قرار دارد. اولین چاه اکتشافی در گستره این میدان نفتی در سال 1355 حفر و مجموعه مخازن عظیم این میدان با حفر دومین چاه در سال 1378 کشف گردید.

مساحت آن به طور تقریبی 900 کیلومتر مربع که مساحتی در حدود 440 کیلومتر مربع  آن به میدان آزادگان جنوبی و نفت قابل استحصال آن در حدود 2 میلیارد بشکه برآورد می شود.

هم اکنون تولید این میدان روزانه حدود 85 هزار بشکه نفت خام می باشد که پس از فرآورش در واحد بهره برداری غرب کارون به تلمبه خانه غرب کارون ارسال می گردد.