اخبار

راه اندازی نخستین بویلر از مجموعه سه گانه بویلرهای ١۴٠ تن بخار بر ساعت واحد بخار پتروشیمی گچساران

راه اندازی نخستین بویلر از مجموعه سه گانه بویلرهای ١۴٠ تن بخار بر ساعت واحد بخار پتروشیمی گچساران
🔵با یاری خداوند توانا و تلاش شبانه روزی همه زحمت‌کشان و دلسوزان شرکت صنایع آذرآب و با اتکا به قادر متعال و همچنین تکیه بر تخصص و تجربه پرسنل از تمامی واحدها، نخستین بویلر از مجموعه سه گانه بویلرهای ١۴٠ تن بخار بر ساعت واحد بخار پتروشیمی گچساران از مجموعه شرکت های هلدینگ بزرگ خلیج فارس راه اندازی و به کارفرمای محترم برای استیم بلوات واحد اتیلن تحویل داده شد، امید است با توجه به روزهای آغازین سال نو، سالی سرشار از رونق و کار برای خانواده بزرگ آذراب و پرسنل عزیز و همچنین صنایع ارزشمند کشور پیش رو باشد.