اخبار

بازدید جناب آقای دکتر اسلامی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به اتفاق هیئت همراه با همراهی استاندار محترم مرکزی از خطوط تولید شرکت دانش بنیان صنایع آذرآب و برگزاری نشست تخصصی در جمع مدیران و معاونین

بازدید جناب آقای دکتر اسلامی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به اتفاق هیئت همراه با همراهی استاندار محترم مرکزی از خطوط تولید شرکت دانش بنیان صنایع آذرآب و برگزاری نشست تخصصی در جمع مدیران و معاونین

جناب آقای دکتر اسلامی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به اتفاق هیئت همراه در بدو ورود به استان مرکزی با همراهی استاندار محترم مرکزی ابتدا از خطوط تولید شرکت دانش بنیان صنایع آذرآب بازدید و پس از نشست تخصصی در جمع مدیران و معاونین شرکت، در سالن اجتماعات در جمع پرسنل خدوم و زحمتکش آذرآب حاضر و در کنار برگزاری جشن پر شور نیمه شعبان اقدام به سخنرانی نموده و با ایجاد انگیزه ای وصف ناپذیر به پرسنل به برنامه بازدید خود از این شرکت ابر صنعتیِ صنعت ساز پایان دادند.

جناب آقای دکتر اسلامی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به اتفاق هیئت همراه در بدو ورود به استان مرکزی با همراهی استاندار محترم مرکزی ابتدا از خطوط تولید شرکت دانش بنیان صنایع آذرآب بازدید و پس از برگزاری نشست تخصصی در جمع مدیران و معاونین شرکت، در جمع پر شور پرسنل خدوم و زحمتکش آذرآب حاضر و در کنار شرکت در برگزاری جشن نیمه شعبان، اقدام به سخنرانی نموده و با ایجاد انگیزه ای وصف ناپذیر به پرسنل به برنامه بازدید خود از این شرکت ابر صنعتیِ صنعت ساز پایان دادند.