اخبار

آذرآب اولین مقصد سفر رئیس جمهور

رییس جمهور در بدو ورود به استان مرکزی از کارخانه آذرآب بازدید کرد

رییس جمهور در بدو ورود به استان مرکزی از کارخانه آذراب بازدید کرد
دکتر رئیسی در بدو ورود به استان مرکزی با حضور در شرکت آذرآب اراک در دیداری صمیمانه با مدیران، مهندسان و کارگران این شرکت در خصوص مسائل و مشکلات بحث و تبادل نظر کرد .
دکتر رئیسی گفت: رونق تولید در این استان برای ما در اولویت قراردارد و بنده در اولین دقایق حضور به استان مرکزی و شهر اراک آذراب را برای بازدید انتخاب کردم چرا که حل مسائل این شرکت برای ما مهم است