اخبار

آذرآب اولین مقصد سفر رئیس جمهور

رییس جمهور در بدو ورود به استان مرکزی از کارخانه آذرآب بازدید کرد

رییس جمهور در بدو ورود به استان مرکزی از کارخانه آذرآب بازدید کرد
آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در اولین برنامه سفر خود به استان مرکزی با حضور در شرکت صنایع آذرآب از نزدیک در جریان مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت.