تماس با ما

 
کارخانه اراک:

میدان صنعت کد پستی 97873-38189

تلفن: 9-33136200-086 ، 33450000-086 فکس: 33134382-086

شماره ملی:10780042000 کداقتصادی: 4683-1317-4113

 

 

 

 

کارخانه اراک

 

دفتر تهران:

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا شماره 15 کد پستی 13981-19919

تلفن:84921000 -021 فکس : 88799443-021

 

 

دفتر تهران

فرم پیشنهادات

تماس با مدیریت

 مدیر عامل:

آقای مهندس ناصر مالکی

تلفن : 88799279-021

        086-33134083

قائم مقام مدیر عامل:

آقای مهندس صفدرعلی اسدی

تلفن : 33134082-086

021-88799279

 معاونت بازاریابی و توسعه بازار:

آقای مهندس علی دربندی

تلفن: 88799257-021

 معاونت پروژه های نفت و گاز:

آقای مهندس ابوالفضل خسروی

تلفن: 33450537-086

 

 معاونت پروژه های نیروگاهی :

آقای مهندس ایرج علیخانی

تلفن: 33450444-086

 معاونت طراحی و مهندسی :

آقای مهندس یوسف مهدوی

تلفن: 84922301-021

 

 معاونت پشتیبانی :

آقای مهندس ولی الله غیاثی منش

تلفن: 33450558-086

 

معاونت بازرگانی :

آقای دکتر مصطفی عظیمی

تلفن: 88799265-021