تماس با ما

 
کارخانه اراک:

میدان صنعت کد پستی 97873-38189

تلفن: 9-33136200-086 ، 33450000-086 فکس: 33134382-086

شماره ملی:10780042000 کداقتصادی: 4683-1317-4113

 

 

 

 

کارخانه اراک

 

دفتر تهران:

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا شماره 15 کد پستی 13981-19919

تلفن:84921000 -021 فکس : 88799443-021

 

 

دفتر تهران

فرم پیشنهادات

تماس با مدیریت

مدیر عامل :

 آقای دکتر مصطفی عظیمی

تلفن : 88799279-021
معاونت طراحی و مهندسی:
         
 
معاونت بازرگانی:

 

            086-33134083

قائم مقام مدیرعامل :
 
آقای مهندس حمید معمارزاده

تلفن : 33134082-086
معاونت طرح و برنامه:

سرپرست معاونت پروژه های نفت و گاز :

آقای مهندس علیرضا شهبازیان

تلفن:33450537-086

معاونت منابع انسانی:معاونت پروژه های نیروگاهی  :

آقای مهندس ابوالفضل خسروی
 
تلفن:33450444-086
معاونت پشتیبانی :

آقای مهندس ولی الله غیاثی منش

تلفن:33450558-86
 
معاونت اقتصادی :