تماس با ما

 
کارخانه اراک:

میدان صنعت کد پستی 97873-38189

تلفن: 9-33136200-086 ، 33450000-086 فکس: 33134382-086

شماره ملی:10780042000 کداقتصادی: 4683-1317-4113

 

 

 

 

کارخانه اراک

 

دفتر تهران:

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا شماره 15 کد پستی 13981-19919

تلفن:84921000 -021 فکس : 88799443-021

 

 

دفتر تهران

فرم پیشنهادات

تماس با مدیریت

مدیر عامل :

آقای مهندس علی شیخ زاده

پست الکترونیکی: alisheikhzadeh@azarab.ir

تلفن : 88799279-021
قائم مقام مدیرعامل :

آقای مهندس مهدی رادمنش

پست الکترونیکی: m.radmanesh@azarab.ir    
 
تلفن: 02188799279
مدیرکارخانه :

آقای مهندس محسن فعال عراقی

پست الکترونیکی :  faal@azarab.ir    
 
تلفن:33134082-086

 

معاونت طرح و برنامه:
 
آقای مهندس محمد کاوه

پست الکترونیکی: kaveh@azarab.ir

تلفن: 08633133396
معاونت بازرگانی:

آقای دکتر امیرعباس تمیمی

پست الکترونیکی: a.tamimi@azarab.ir

تلفن: 88799265-021
معاونت بازاریابی و صادرات :

آقای احمد گرجی

پست الکترونیکی : a.gorji@azarab.ir

تلفن : 88799257-021

معاونت پروژه های نفت و گاز:

آقای مهندس سیاوش عراقی

پست الکترونیکی : dermani@azarab.ir

تلفن: 33450315-086


معاونت پروژه های نیروگاهی :

آقای مهندس قاضی سعیدی

پست الکترونیکی: ghazisaeedi@azarab.ir    
 
تلفن:88775172-021
معاونت منابع انسانی:

آقای دکتر احمد گودرزی

پست الکترونیکی: a.goodarzi@Azarab.ir

تلفن: 33132696-086