تماس با ما

 
کارخانه اراک:

میدان صنعت کد پستی 97873-38189

تلفن: 9-33136200-086 ، 33450000-086 فکس: 33134382-086

شماره ملی:10780042000 کداقتصادی: 4683-1317-4113

 

 

 

 

کارخانه اراک

 

دفتر تهران:

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا شماره 15 کد پستی 13981-19919

تلفن:84921000 -021 فکس : 88799443-021

 

 

دفتر تهران

فرم پیشنهادات

تماس با مدیریت

مدیر عامل :

 آقای مهندس صمد بیرامی

تلفن : 88799279-021
معاونت طراحی و مهندسی:
         
آقای مهندس محمدرضا قاضی سعیدی
 
تلفن: 88775172-021
معاونت بازرگانی:

آقای دکتر علی مشایخ نیا

تلفن: 88799265-021

 

معاونت فروش و توسعه بازار :
 
آقای مهندس مجید عالیخانی

تلفن : 88799257-021
معاونت طرح و برنامه:

آقای مهندس حسین قناتی

تلفن: 84922501-021
معاونت پروژه ها :

آقای مهندس ایرج علیخانی

تلفن:88775172-021

معاونت برنامه ریزی و کنترل پروژه ها:

آقای مهندس محسن پیکرستان

تلفن: 84922631-021

معاونت تولید :

آقای مهندس احمدرضا خاقانی نژاد
 
تلفن:88775172-021