چشم انداز

ایدئولوژی مرکزی یا ارزش‌های مرکزی که خمیرمایۀ دیدگاه آذر آب را تشکیل می‌دهد، ‏در اصول زیر نهفته است:
 • فعلیت در فلسفه زبانی، نه فقط تحلیل زبانی
 • کشف یک کل بهم بسته (یک میثاق و یا چسب سازمانی) که اعضای سازمان را بهم ‏مرتبط می‌نماید
 • نظامات جدید به جای نظامات قدیم ‏
 • خاتمه دادن به رقابت های ایدئولوژیک کارکنان و تفاهم بر سر مفاهیم عالیه مشترک ‏
 • ایجاد یک نظام ارگانیکی با خرد اجتماعی و اخلاقی لازم (هنجارهای جدید فرهنگی) ‏
 • مشروعیت و مقبولیت سازمان برای کارکنان و مشتریان (متضمن هزینه – فایده ‏اجتماعی) ‏
 • هویت سازمانی از ایدئولوژی سازمانی سرچشمه می گیرد و به شرح ذیل تعیین می شود: ‏
 • ایجاد نهادهای استراتژیک با فراگردهای دائمی، حرکت های فکری، توافقات جمعی
 • ایجاد سازمانی با پویائی گروهی و طرح مفروضات اساسی (تازه پردازی‌ها) و اثر بخش
 • بازاندیشی بنیادین در طرح ها، ذهن ها و پیش داوری‌ها
 • ایجاد نظامات جدید مدیریتی و سازمانی
 • ایجاد فرهنگ نوین سازمانی در فعالیت‌های مرتبط ‏
 • آینده‌نگری یا چشم‌انداز آذرآب به شرح ذیل می‌باشد:‏
 • ارزش‌های مرکزی:

  • توسعه و تقویت روحیه و ارزش‌های اسلامی کارکنان
  • رشد و ارتقاء جامعۀ صنعتی با تکیه بر ارزش‌های اسلامی
  • اعتلای عزت نفس و توجه به کرامت انسان
  • اصل خودباوری و خود اتکائی
  • دستیابی به انسان‌های خلاق و چند بعدی از لحاظ تخصصی
 • قصد و عزم: ‏

  • صنایع آذرآب باید در دنیای صنعت بدرخشد.‏
  • ورود به بازارهای جهانی
  • ایجاد توانمندی بین‌المللی در صنعت سنگین و جلب رضایت مشتریان در جهت ‏تسخیر بازارهای هدف
  • همسو شدن با تکنولوژی های بین‌المللی و ایجاد تحول در صنایع اساسی ‏
 • اهداف جاه طلبانه ‏ (‏BHAGS‏): ‏

  • تبدیل آذرآب به یک شرکت پیمان‌کار عمومی (‏I.G.C‏)‏
  • تبدیل شرکت آذرآب به یک شرکت با تکنولوژی برتر ‏
 • چشم انداز: ‏

  • تسخیر بازارهای ملی و منطقه‌ای
  • پیشتاز صنایع سنگین در منطقه
  • توانمندی بین‌المللی درصنعت سنگین
  • دستیابی به رشد متوسط سالانه 20% در فروش محصولات و خدمات‏