ماموریت

فعالیت ما از توانائی‌های فعلی ما و خلق توانائی‌های آیندۀ ما انعکاس می‌یابد و ما برآنیم ‏این جوهره را با پیامی معنی‌دار که در واقع همان حلقۀ اتصال اعضای سازمان می‌باشد، بیان ‏نمائیم. بیانیۀ مأموریت موضع ایدئولوژیک و ارزشی اعضای ما را در یک کلِ هماهنگ و به هم ‏پیوسته به شرح ذیل مشخص می‌کند:

 

آذرآب، با آب و آتش زندگی می آفریند.‏

 

صنعتِ صنعت‌ساز آذرآب، حیات خود را در خدمت استقلال صنعتی کشور دانسته و نیل به این ‏استقلال را در رشد و ارتقاء جامعه صنعتی با تکیه بر ارزش‌های اسلامی، اعتلای عزت نفس ‏و کرامت انسانی و رشد و توسعه انسان های متخصص و متعهد می‌داند، در این گذر تاریخی ‏شرکت آذرآب به توانائی خود در این امر مهم واقف بوده و به عنوان بازوی توانمند در ‏خدمت صنعت سنگین کشور، تلاش خود را در اعتلای صنایع زیربنائی و شکوفائی فردای ‏جمهوری اسلامی ایران به کار می‌گیرد. کل اعضای سازمان ما، که در یک برنامۀ بلندمدت ‏عزم خود را جزم نموده‌اند، به اصول فوق وفادار و پایبند بوده و اعتقاد دارند که با روش ‏علمی معرفت‌شناسی و با تأکید بر تجربیات سودمند دیگران، به سوی کسب تکنولوژی برتر ‏در صنایع سنگین پرداخته و قابلیت رقابت در سطح جهانی را تحصیل نمایند.