شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
بویلر بندر امام
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا ساخت ونصب و راه اندازی بویلر 350 تنی
: در دست اجرا
1386/11/11
1395/12/15
کار فرما
آب نیرو بندر امام
موقعیت جغرافیایی
پتروشیمی بندر امام