شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
بویلر پالایشگاه اراک
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه در حال اجرا بویلر 227 تنی
: در دست اجرا
1386/11/11
1395/12/15
کار فرما
کنسرسیوم سازه وشرکت طراحی و ساختمان نفت
موقعیت جغرافیایی
پالایشگاه اراک