ساخت 3دستگاه پکیج بویلر پتروشیمی مهاباد
تاریخ شروع پروژه : Monday, January 04, 2010 تاریخ پایان پروژه : Wednesday, September 14, 2011 فدرصد پیشرفت پروژه مراحل شروع نصب
در دست اجرا
1390/06/23
1395/12/15
کار فرما
 پتروشیمی مهاباد 
موقعیت جغرافیایی
پتروشیمی مهاباد