شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
بویلر های 160تنی پارس جنوبی فاز 17و18
تاریخ شروع پروژه : Monday, March 21, 2011 تاریخ پایان پروژه : Wednesday, September 14, 2011 فدرصد پیشرفت پروژه اتمام نصب
: در دست اجرا
1390/06/23
1395/12/15
کار فرما
پترونگین جنوب 
موقعیت جغرافیایی
فاز 17و18 پارس جنوبی