شرکت صنایع آذرآب|طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
بویلرهای 275تنی ستاره خلیج فارس
طراحی ،بازرگانی، ساخت،نصب وراه اندازی تعداد3دستگاه بویلر یه ظرفیت275تن بخار در ساعت جهت سایت پالایشگاه ستاره خلیج فارس واقع در بندر عباس فدرصد پیشرفت پروژه در مرحله ساخت
: در دست اجرا
1390/06/28
1395/12/15
کار فرما
شرکت نفت ستاره خلیج فارس
موقعیت جغرافیایی
بندر عباس