بویلر نوع SD

Loading

بویلر نوع SD

بویلرهای نیشکر 165*8 t/h
بویلر نوع SD
این نوع بویلر باعنوان بویلر صنعتی در اندازه‌های مختلف به صورت مجموعه‌های جداگانه ساخته می‌شود و سپس در سایت به یکدیگر مونتاژ می‌گردد. این بویلر روی فونداسیون بتونی نصب می‌شود. (Bottom Support)

بویلر

گاز، گازوئیل و مازوت

505 درجه سانتیگراد

127kg/cm2g

از40t/h تا حدود 350t/h

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید