اخبار

شرکت صنایع آذرآب در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 1403

شرکت صنایع آذرآب در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 1403

شرکت صنایع آذرآب در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 1403
بدین وسیله از کلیه صنعتگران عرصه نیروگاهی، پتروشیمی و نفت و گاز دعوت می شود از غرفه شرکت دانش بنیان صنایع آذرآب در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بازدید فرمایند
زمان 19 الی 22 اردیبهشت 1403
محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران/سالن7