اخبار

ابلاغ پروژه‌ی طراحی و ساخت ۴ دستگاه تجهیز استینلس استیل پتروشیمی مارون به وزن تقریبی ۱۷۰ تن

ابلاغ پروژه‌ی طراحی و ساخت ۴ دستگاه تجهیز استینلس استیل پتروشیمی مارون به وزن تقریبی ۱۷۰ تن

ابلاغ پروژه‌ی طراحی و ساخت ۴ دستگاه تجهیز استینلس استیل پتروشیمی مارون به وزن تقریبی ۱۷۰ تن
📣 اطلاعیه 📣 در کنارِ سپاس فراوان از خداوند مهربان و پیگیری‌های انجام شده از سوی مدیریت محترم، با توجه به نخستین بارقه‌های رفع محدودیت‌های بانکی، پروژه‌ی طراحی و ساخت سه دستگاه مخزن و یک دستگاه برج با جنس استینلس استیل به وزن تقریبی ۱۷۰ تن به شرکت ابلاغ گردید.
                                                             📣 اطلاعیه 📣
 در کنارِ سپاس فراوان از خداوند مهربان و پیگیری‌های انجام شده از سوی مدیریت محترم، با توجه به نخستین بارقه‌های رفع محدودیت‌های بانکی، پروژه‌ی طراحی و ساخت سه دستگاه مخزن و یک دستگاه برج با جنس استینلس استیل به وزن تقریبی ۱۷۰ تن به شرکت ابلاغ گردید.