آلبوم صنایع معدنی

(2)کوره و داکت هوای ثالثیه - سیمان شهر کرد

شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

(3)بونکر های تغذیه آسیاب مواد- سیمان شهرکرد‏

شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

(4)کوره و داکت هوای ثالثیه - سیمان شهر کرد

شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

(5)سنگ شکن- سیمان شهرکرد

شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

(6)پری هیتر و آسیاب مواد-سیمان شهرکرد

شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

(7)ساخت قطعات سیمان و سایت شهرکرد

شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

(8)ساخت قطعات سیمان شهرکرد-سایت سیمان شهرکرد

شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

(9)آسیاب سیمان- سیمان شهر کرد‏

شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.