بویلرهای سیکل ترکیبی مسبا
تاریخ شروع پروژه : Wednesday, March 21, 2007 تاریخ پایان پروژه : Thursday, January 31, 2008 فدرصد پیشرفت پروژه ساخت قطعات و تجهیزات هارپ ها و درامها و خمکاری لوله ها و ساخت کیسینگ و داکت و fining
در دست اجرا
2008/01/31
2017/03/05
شرکت مسبا