31 شهريور 1396

انتقال تکنولوژي


برابر گزارش کمیته تکنولوژی 4 موافقتنامه انتقال تکنولوژی وکمکهای فنی بین شرکت ‏آذرآب وشرکتهای خارجی تا کنون منعقد شده است که بطور خلاصه به شرح زیر است:


‏1-‏ موافقتنامه انتقال تکنولوژی وکمکهای فنی بین شرکت آذرآب وJ.S.W ‎‏ ژاپن‏
موضوع این موافقتنامه ، انتقال دانش فنی، تکنولوژی واطلاعات فنی مربوط به طراحی ومهندسی ‏، ساخت ، تعمیر و نگهداری ، تضمین مرغوبیت و توسعه فروش محصولات زیر است:‏
الف- مخازن تحت فشار (Pressure Vessle) (16mm - 200mm)
ب- مبدلهای حرارتی‎(Heat Exchanger)‎‎‏ (‏H.P‏ فشارقوی و‎ L.P ‎‏ فشار ضعیف) ‏

‏2-‏ موافقتنامه انتقال تکنولوژی وکمکهای فنی بین شرکت آذرآب وI.H.I ‎‏ ژاپن‏‎ ‎
موضوع این موافقتنامه ، انتقال دانش فنی، تکنولوژی واطلاعات فنی مربوط به طراحی ومهندسی ‏، ساخت ، نصب و برپایی ، راه اندازی ، بهره برداری ،مدیریت پروژه ، مدیریت کنترل ‏مرغوبیت و فروش محصولات تحت امتیاز ذیل است :‏
الف- دیگهای بخار نیروگاهی‏‎ ‏‎(Power Boiler)‎
ب- دیگهای بخار صنعتی‏ ‏‎(Industrial Boiler)‎
ج- دیگهای بخار یکپارچه ‏‎(Package Boiler)‎

‏3-‏ موافقتنامه‎ ‎انتقال تکنولوژی وکمکهای فنی بین‎ ‎شرکت آذرآب وشرکت ‏GADELIUS‏ ‏
موضوع این موافقتنامه ، انتقال دانش فنی، تکنولوژی واطلاعات فنی مربوط به طراحی ومهندسی ‏، ساخت ، نصب و برپایی ، راه اندازی ، بهره برداری ،مدیریت پروژه ، مدیریت کنترل ‏مرغوبیت و فروش محصولات با مواد زیر است :‏
‎(Ljungstrom-Type Rotory Regenerative air Preheat)‎

‏4-‏ موافقتنامه‎ ‎انتقال تکنولوژی وکمکهای فنی بین‎ ‎شرکت آذرآب وشرکت فاسترویلر ‏اسپانیا ‏‎(F.W)‎‏  ‏
موضوع این موافقتنامه ، انتقال دانش فنی، تکنولوژی واطلاعات فنی مربوط به طراحی ومهندسی ‏، ساخت ، نصب و برپایی ، راه اندازی ، بهره برداری ،مدیریت پروژه ، مدیریت کنترل ‏مرغوبیت و فروش محصولات‎ ‎دیگهای بخاربازیافت حرارتی ، دیگهای بخار صنعتی و یکپارجه ‏‎ ‎‏ ‏


جستجو در سايت


شما مي توانيد در سايت و محصولات جستجو نماييد:

 

اخبار مهم


1 تير 1395
ارسال سري سوم محصولات غول پيكر شركت صنايع آذرآب
ارسال بزرگترين برج يك تكه به ارتفاع 42 متري پتروشيمي بوشهر

30 ارديبهشت 1395
Memorandum of understanding امضاي يادداشت تفاهم نامه بين شركت صنايع آذرآب و شركت جي اف ايي شوجي ژاپن
در نشست دوم روز چهارشنبه مورخ 95/2/29 شركت صنايع آذرآب با شركت JFE شوجي ژاپن به انجام امضاي تفاهم نامه بين طرفين پايان گرفت

23 ارديبهشت 1395
محصولات غول پيكر شركت صنايع آذرآب ميهمان جاده هاي ايران
باري ديگر محصولات غول پيكر شركت صنايع آذرآب ميهمان دو ماهه ي جاده هاي ايران مي باشد

 

نظر سنجی


 


تمامي حقوق اين صفحات به شرکت صنايع آذرآب تعلق دارد.